Ons team

Overzicht van de groepen en groepsleerkrachten:

Groep Dag Leerkracht mailadres
Aak maandag t/m vrijdag juf Viola Woltjer v.woltjer@ckcdrenthe.nl
Botter maandag t/m vrijdag juf Wilma Scholing w.scholing@ckcdrenthe.nl
Doerak maandag t/m donderdag juf Jenny Arkema j.arkema@ckcdrenthe.nl
  vrijdag juf Irene Voorintholt i.voorintholt@ckcdrenthe.nl
Jol maandag t/m vrijdag  juf Anke Heijs a.heijs@ckcdrenthe.nl
Klipper maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag juf Iris Hordijk i.hordijk@ckcdrenthe.nl
  woensdag juf Hanna Wildeboer h.wildeboer@ckcdrenthe.nl
Kof maandag t/m woensdag juf Mirjam Sloots mirjam.sloots@ckcdrenthe.nl
 

donderdag en vrijdag 

juf Hanna Wildeboer

h.wildeboer@ckcdrenthe.nl
Schoener maandag t/m woensdag juf Martha v.d. Steen m.vandersteen@ckcdrenthe.nl
  donderdag en vrijdag meester René v.d. Velde r.vandervelde @ckcdrenthe.nl
Skütsje dinsdag t/m vrijdag juf Wia de Vries w.devries@ckcdrenthe.nl
  maandag meester René v.d. Velde r.vandervelde @ckcdrenthe.nl
Tjalk maandag, woensdag t/m vrijdag juf Lianne Beuving l.beuving@ckcdrenthe.nl
  dinsdag  meester René v.d. Velde r.vandervelde@ckcdrenthe.nl

De groepen worden ondersteund door de onderwijsassistenten Gea Strating, Janine Sulman, Rianne van der Heijden, Corry van Veen, Janneke van der Ploeg, Linda Heling en Laura Straatsma.  Ook leerkrachtondersteuner/logopediste Ellen de Vries is werkzaam met leerlingen uit verschillende groepen. Zij werkt op maandag t/m donderdag.

 

Het team van De Boei bestaat verder uit: 

directie 3 dagen per week. Altijd op donderdag aanwezig. Overige dagen wisselend dhr. Yco Huizinga y.huizinga@ckcdrenthe.nl
  maandag, dinsdag en  donderdag  mw. Ria Ottens r.ottens@ckcdrenthe.nl
intern begeleider maandag t/m vrijdag mw. José Ubels j.ubels@ckcdrenthe.nl
schoolmaatschappelijk werkende dinsdag en donderdag mw. Margit van Dijk margit.vandijk@ckcdrenthe.nl

orthopedagoog/schoolpsycholoog

dinsdag en donderdag

mw. Louise Jansen

mw. Mirjam Heeroma

l.jansen@ckcdrenthe.nl

m.heeroma@ckcdrenthe.nl

docent bewegingsonderwijs dinsdag en woensdag juf Demi Drewel d.drewel@ckcdrenthe.nl
  vrijdag  juf Anne van Driel a.vandriel@ckcdrenthe.nl
administratief medewerker dinsdagochtend, donderdag mw. Anneke Terpstra a.terpstra@ckcdrenthe.nl
conciërge maandag t/m woensdag dhr. Koos Aeilkema k.aeilkema@ckcdrenthe.nl

 

 

 

 

Terug naar Mijn kind zit op de Boei