Algemene informatie

 

Op de Boei werken we in schooljaar 2023-2024 in 9 groepen. Hierin bieden we alle onderwijs op maat aan in een rustige, prikkelarme omgeving.

We werken met veel structuur en regelmaat. Spelen, ontwikkelen en leren staan centraal. We stemmen het aanbod af op de mogelijkheden en behoeften van ieder individueel kind. Tegelijkertijd vinden alle activiteiten plaats in de groep, dus kinderen leren ook samen met anderen, met groepsgenootjes. We streven ernaar iedere leerling kennis, vaardigheden en ervaringen te bieden waarmee hij of zij talenten en kwaliteiten optimaal kan ontplooien. Kinderen groeien door successen te ervaren. Ontwikkeling wordt hierdoor versterkt!  

De Boei verzorgt onderwijs aan een uiteenlopende groep leerlingen. Er kunnen diverse oorzaken zijn waardoor het onderwijs in een reguliere basisschool niet voldoende kan worden afgestemd op de specifieke behoeften van een kind. Onder de kop "Onderwijs en Begeleiding" leest u meer over de inhoud van ons onderwijs en de doelgroep(en) op wie wij ons richten als SBO-school. 

 

 

Terug naar Home