Mijn kind zit op de Boei

Mijn kind zit op de Boei

 

Om snel informatie te kunnen vinden hieronder een paar praktische punten op een rijtje. Een totaaloverzicht van alle praktische informatie voor schooljaar 2022-2023 vindt u vanaf begin september 2022 als apart document onderaan deze bladzijde.

Afwezigheid leerling melden
Als uw kind ziek is of om andere redenen De Boei niet kan bezoeken, dan horen we dit graag telefonisch vóór aanvang van de lessen (0592-353403). Als een kind binnen een half uur na aanvang van de lessen niet aanwezig is, zonder melding, wordt contact met u opgenomen. We maken ons dan ongerust over de afwezigheid van uw kind. Dagelijks wordt de aan- of afwezigheid van de kinderen geregistreerd.

Verlof leerling aanvragen
Er zijn bijzondere omstandigheden waarvoor u extra verlof kunt aanvragen. Denk hierbij aan verhuizing, huwelijk, overlijden van naaste familieleden etc. Hiervoor dient u voorafgaand contact op te nemen met de directeur. Zonder toestemming van de directeur en/of leerplichtambtenaar mag u geen verlof nemen.

Vakanties onderwijs
Hieronder het vakantierooster voor dit schooljaar, inclusief de studiedagen waarop de kinderen vrij zijn.

VakantieEerste dagLaatste dag
Herfstvakantie15 oktober 202223 oktober 2022
Kerstvakantie24 december 20228 januari 2023
Voorjaarsvakantie25 februari 20235 maart 2023
Pasen7 april 202310 april 2023
Meivakantie22 april 20237 mei 2023
Hemelvaart18 mei 202319 mei 2023
Tweede Pinksterdag 29 mei 2023 
Zomervakantie22 juli 20233 september 2023

Margedagen

Margedagen: donderdag 15 september 2022, vrijdag 14 oktober 2022, woensdag 2 november 2022, vrijdag 23 december 2022, dinsdag 7 februari 2023, donderdag 6 april 2023, dinsdag 30 mei 2023 en vrijdag 21 juli 2023. Dit zijn steeds werk- en studiedagen voor het team van de Boei. Op deze dagen zijn de leerlingen vrij.

 

Alle praktische informatie voor het schooljaar 2022-2023 vindt u in het document hieronder: 

 

Schoolgids Praktische Info 2022-2023
Terug naar Home