Pedagogisch klimaat en PBS

Als kinderen met plezier naar school gaan, ontwikkelen ze zich beter. Kinderen moeten zich op school veilig en op hun gemak voelen.

Op de Boei werken wij met Positive Behavior Support ('positieve gedragsondersteuning'). PBS is een schoolbreed programma gericht op het aanleren en in stand houden van positief (sociaal) gedrag. Belangrijke uitgangspunten hiervan zijn onder andere: 

1. We werken  aan gedrag vanuit gedeelde waarden. Onze kernwaarden zijn: veiligheid, respect en verantwoordelijkheid. Vanuit deze waarden stellen we concrete gedragsverwachtingen op voor gedrag in de groep en op school. We maken hierbij lessen. Het oefenen van deze lessen wordt (zonodig) jaarlijks herhaald.

2. Preventie van gedragsproblemen staat centraal. Uit onderzoek blijkt dat systematisch en positief werken m.b.v. duidelijke gedragsverwachtingen tot wel 80% van de problemen kan voorkomen.

3. Positieve insteek. "Alles wat je aandacht geeft, groeit". Een positieve aanpak stimuleert kinderen om positief gedrag te laten zien!

 

 

Terug naar Onderwijs en Begeleiding