Onderwijs en begeleiding

Op De Boei kunnen we kinderen plaatsen vanaf de kleuterleeftijd. Uiterlijk in het kalenderjaar waarin het kind 13 jaar oud wordt, volgt de overgang naar een vorm van Voortgezet Onderwijs. Informatie over ons onderwijs vindt u hier op de verschillende subpagina's 

Op de Boei bieden we geen mogelijkheid tot kinderopvang. Ouders kiezen voor buitenschoolse opvang bij voorkeur een mogelijkheid dicht(er) bij huis. Vaak blijft een leerling de BSO bezoeken die al bekend is van de school van herkomst.  Als een leerling een BSO bezoekt die behoort bij een CKC Kindcentrum in Assen, kunnen indien nodig afspraken worden gemaakt over het vervoer tussen deze locatie en De Boei.

Voor vragen over Kinderopvang op een CKC Drenthe locatie kunt u contact opnemen met de backoffice van de kinderopvang van CKC Drenthe, tel. 0592 409865 of mail kinderopvang@ckcdrenthe.nl.

Terug naar Home