Aanmeldingsprocedure

Aanmeldingsprocedure

Een aanmelding voor een SBO-school kent een eigen formele procedure. Voorwaarde voor plaatsing op onze school is een geldige Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor SBO, afgegeven door ons Samenwerkingsverband (PO 22.01). U leest hierover meer onder de kop "Aanmeldingstraject".

Onafhankelijk van de formele procedure bent u van harte welkom om nader kennis te maken met De Boei, onze collega's, en ons onderwijs. Deze website biedt u als ouder een eerste kennismaking. Het is altijd mogelijk een afspraak te maken voor een (vrijblijvend) oriëntatiegesprek en rondleiding.

Vaak maken ouders een afspraak voor een kennismakingsbezoek als de procedure voor de aanvraag voor een TLV in gang is gezet. Als u behoefte heeft aan een gesprek op een eerder moment is dat ook mogelijk. Bij specifieke vragen kan het van belang zijn dat De Boei nader contact zoekt met de huidige school. Dat doen we natuurlijk alleen na uw toestemming!

 

 

Terug naar Home