Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) praat mee over alles wat met het onderwijsaanbod en het beleid in de school te maken heeft. Zo'n raad is vanuit de wet een verplichting voor alle (speciale) basisscholen. Ook op De Boei hebben ouders en teamleden via de MR invloed op het beleid. Over sommige onderwerpen moet de MR instemming geven. Over andere onderwerpen kan de raad adviseren. 

De Medezeggenschapsraad van De Boei bestaat uit 3 teamleden en 3 ouderleden. In schooljaar 2023-2024 bestaat de teamgeleding van de MR uit Hanna Wildeboer, Viola Woltjer en René van der Velde. U kunt de MR het gemakkelijkst bereiken via de mail:  MR.deboei@ckcdrenthe.nl.

 

 

 

Notulen MR vergadering 5 september 2022
Notulen MR vergadering 13 oktober 2022
Notulen MR vergadering 22 november 2022
Notulen MR vergadering 10 januari 2023
Notulen MR vergadering 7 februari 2023
Notulen MR vergadering 11 april 2023
Notulen MR vergadering 13 juni 2023
Notulen MR vergadering 4 juli 2023
Terug naar Mijn kind zit op de Boei