Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) praat mee over alles wat met het onderwijsaanbod en het beleid in de school te maken heeft. Zo'n raad is vanuit de wet een verplichting voor alle (speciale) basisscholen. Ook op De Boei hebben ouders en teamleden via de MR invloed op het beleid. Over sommige onderwerpen moet de MR instemming geven. Over andere onderwerpen kan de raad adviseren. 

De Medezeggenschapsraad van De Boei bestaat uit 3 teamleden en 3 ouderleden. In schooljaar 2022-2023 bestaat de teamgeleding van de MR uit Hanna Wildeboer (voorzitter - weer aanwezig in de tweede helft van dit schooljaar), Viola Woltjer en René van der Velde. U kunt de MR het gemakkelijkst bereiken via de mail:  MR.deboei@ckcdrenthe.nl.

 

 

 

notulen mr september 2022
Terug naar Mijn kind zit op de Boei